Inge Asbjørn Haugen

Fjelltrimmen HIL 1984-85:
Rekord 1533 poeng
Denne rekorden vart sletta av
Knut Lillestøl trimåret 2008-2009

1705 poeng
(sjå nederst på sida)

11/9-31/12-84
1109 HØGENIBBA 1 17.40       8
TUSSEN 1 19.10     11
SANDFJELLET 1 19.50     16
1509 HØGENIBBA 2 09.45     24
TUSSEN 2 11.30     27
SANDFJELLET 2 12.15     32
2209 DAUREMÅLSHORNET 1 09.35     36
GULEKOPPEN 1 10.45     46
SETREHORNET 1 11.50     50
VIKASETRA 1 14.40     51
MIDDAGSFJELLET 1 15.15     56
HØGENIBBA 3 17.45     64
2309 TUSSEN 3 10.25     67
SANDFJELLET 3 11.00     72
HØGENIBBA 4 13.05     80
DAUREMÅLSHORNET 2 15.35     84
GULEKOPPEN 2 16.50     94
SETREHORNET 2 17.50     98
2409 HØGENIBBA 5 10.30   106
TUSSEN 4 11.55   109
SANDFJELLET 4 12.35   114
DAUREMÅLSHORNET 3 14.35   118
GULEKOPPEN 3 15.55   128
2509 HØGENIBBA 6 09.30   136
TUSSEN 5 11.00   139
SANDFJELLET 5 11.35   144
DAUREMÅLSHORNET 4 14.00   148
GULEKOPPEN 4 15.20   158
0310 HØGENIBBA 7 17.10   166
0510 HØGENIBBA 8 08.55   174
TUSSEN 6 10.10   177
SANDFJELLET 6 10.45   182
1310 YTREHORNSNAKKEN 1 11.30   185
2810 YTREHORNSNAKKEN 2 16.20   188
2910 HØGENIBBA 9 10.45   196
SANDFJELLET 7 12.40   201
TUSSEN 7 13.40   204
YTREHORNSNAKKEN 3 15.45   207
2411 YTREHORNSNAKKEN 4 14.00   210
0112 HØGENIBBA 10 12.25   218
YTREHORNSNAKKEN 5 14.05   221
0212 HØGENIBBA 11 10.45   229
0912 YTREHORNSNAKKEN 6 12.20   232
1512 YTREHORNSNAKKEN 7 12.45   235
1612 HØGENIBBA 12 13.30   243
2312 STORESETRA 1 13.00   245
2612 STORESETRA 2 10.35   247
HØGENIBBA 13 12.15   255
2812 STORESETRA 3 12.00   257
2912 STORESETRA 4 11.35   259
HØGENIBBA 14 13.10   267
3012 STORESETRA 5 12.10   269
3112 STORESETRA 6 11.15   271
STORESETRA 7 11.55   273
1/1-31/5-85
0101 STORESETRA 8 12.30   275
STORESETRA 9 13.10   277
0601 STORESETRA 10 12.30   279
STORESETRA 11 13.10   281
STORESETRA 12 14.20   283
STORESETRA 13 15.00   285
1301 STORESETRA 14 12.20   287
STORESETRA 15 13.10   289
1901 STORESETRA 16 14.10   291
STORESETRA 17 14.45   293
STORESETRA 18 15.20   295
2001 STORESETRA 19 11.40   297
STORESETRA 20 12.15   299
STORESETRA 21 12.55   301
STORESETRA 22 13.30   303
STORESETRA 23 14.15   305
0902 STORESETRA 24 12.00   307
STORESETRA 25 12.45   309
STORESETRA 26 13.25   311
STORESETRA 27 14.00   313
2302 STORESETRA 28 11.55   315
STORESETRA 29 12.50   317
STORESETRA 30 13.35   319
0203 STORESETRA 31 12.25   321
STORESETRA 32 13.10   323
STORESETRA 33 13.45   325
3003 STORESETRA 34 12.35   327
STORESETRA 35 14.40   329
3103 STORESETRA 36 18.30   331
0104 STORESETRA 37 10.00   333
HØGENIBBA 15 11.50   341
HØGENIBBA 16 15.15   349
0204 STORESETRA 38 13.10   351
HØGENIBBA 17 14.45   359
0304 STORESETRA 39 11.30   361
HØGENIBBA 18 13.00   369
HØGENIBBA 19 16.05   377
0404 STORESETRA 40 10.40   379
HØGENIBBA 20 18.30   387
STORESETRA 41 19.00   389
0504 HØGENIBBA 21 11.15   397
GULEKOPPEN 5 14.35   407
DAUREMÅLSHORNET 5 15.30   411
STORESETRA 42 20.20   413
0604 STORESETRA 43 10.40   415
HØGENIBBA 22 12.15   423
HØGENIBBA 23 15.25   431
0704 STORESETRA 44 14.55   433
HØGENIBBA 24 16.15   441
0804 STORESETRA 45 10.15   443
HØGENIBBA 25 12.05   451
HØGENIBBA 26 15.20   459
1304 HØGENIBBA 27 17.05   467
STORESETRA 46 17.45   469
1404 HØGENIBBA 28 11.50   477
STORESETRA 47 12.55   479
SANDFJELLET 8 14.30   484
HØGENIBBA 29 18.00   492
1904 STORESETRA 48 18.00   494
2004 STORESETRA 49 17.45   496
HØGENIBBA 30 19.10   504
2104 STORESETRA 50 10.40   506
HØGENIBBA 31 12.10   514
2704 STORESETRA 51 13.55   516
STORESETRA 52 14.40   518
2804 STORESETRA 53 16.25   520
HØGENIBBA 32 17.55   528
0105 STORESETRA 54 12.55   530
HØGENIBBA 33 14.15   538
HØGENIBBA 34 16.05   546
1005 STORESETRA 55 18.35   548
HØGENIBBA 35 19.55   556
1105 STORESETRA 56 11.50   558
HØGENIBBA 36 13.05   566
STORESETRA 57 17.50   568
HØGENIBBA 37 18.00   576
1405 STORESETRA 58 17.35   578
YTREHORNSNAKKEN 8 19.00   581
1505 STORESETRA 59 18.10   583
1605 STORESETRA 60 09.10   585
GULEKOPPEN 6 13.50   595
DAUREMÅLSHORNET 6 14.30   599
STORESETRA 61 16.25   601
HØGENIBBA 38 17.30   609
1805 STORESETRA 62 11.20   611
1905 STORESETRA 63 17.15   613
HØGENIBBA 39 18.40   621
2205 YTREHORNSNAKKEN 9 17.20   624
2405 HØGENIBBA 40 19.50   632
2505 HØGENIBBA 41 15.30   640
YTREHORNSNAKKEN 10 17.25   643
2905 YTREHORNSNAKKEN 11 17.35   646
HØGENIBBA 42 20.40   654
3105 HØGENIBBA 43 20.45   662
1/6-31/7-85
0706 SANDFJELLET 9 21.10   678
0806 HØGENIBBA 45 10.15   686
TUSSEN 9 11.40   689
SANDFJELLET 10 12.25   694
0906 HØGENIBBA 46 15.35   702
TUSSEN 10 17.25   705
SANDFJELLET 11 18.05   710
YTREHORNSNAKKEN 12 20.35   713
1106 YTREHORNSNAKKEN 13 18.30   716
1406 HØGENIBBA 47 19.10   724
TUSSEN 11 20.30   727
SANDFJELLET 12 21.05   732
1806 HØGENIBBA 48 17.50   740
2006 HØGENIBBA 49 18.05   748
TUSSEN 12 19.35   751
SANDFJELLET 13 20.20   756
2106 HØGENIBBA 50 10.35   764
2606 HØGENIBBA 51 19.35   772
2806 HØGENIBBA 52 18.15   780
TUSSEN 13 19.50   783
SANDFJELLET 14 20.35   788
2906 HØGENIBBA 53 13.40   796
TUSSEN 14 17.55   799
SANDFJELLET 15 18.35   804
3006 HØGENIBBA 54 13.15   812
TUSSEN 15 16.20   815
SANDFJELLET 16 17.00   820
0207 HØGENIBBA 55 17.55   828
0507 HØGENIBBA 56 18.20   836
TUSSEN 16 19.50   839
SANDFJELLET 17 20.30   844
0607 DAUREMÅLSHORNET 7 12.00   848
GULEKOPPEN 7 14.10   858
SETREHORNET 3 15.30   862
HØGENIBBA 57 18.50   870
TUSSEN 17 20.10   873
SANDFJELLET 18 20.50   878
0707 HØGENIBBA 58 19.50   886
TUSSEN 18 21.10   889
SANDFJELLET 19 21.45   894
0807 DAUREMÅLSHORNET 8 10.45   898
GULEKOPPEN 8 12.05   908
SETREHORNET 4 13.10   912
TUSSEN 19 16.50   915
SANDFJELLET 20 17.30   920
HØGENIBBA 59 20.05   928
0907 HØGENIBBA 60 17.10   936
TUSSEN 20 18.50   939
SANDFJELLET 21 19.30   944
1007 HØGENIBBA 61 10.00   952
TUSSEN 21 15.10   955
SANDFJELLET 22 15.55   960
1107 HØGENIBBA 62 10.10   968
1207 HØGENIBBA 63 14.35   976
1307 HØGENIBBA 64 13.50   984
TUSSEN 22 15.25   987
SANDFJELLET 23 16.00   992
1407 TUSSEN 23 12.25   995
SANDFJELLET 24 13.00 1000
HØGENIBBA 65 15.05 1008
1507 HØGENIBBA 66 14.30 1016
TUSSEN 24 16.05 1019
SANDFJELLET 25 16.45 1024
  YTREHORNSNAKKEN 14 19.45 1027
1607 HØGENIBBA 67 14.50 1035
TUSSEN 25 16.30 1038
SANDFJELLET 26 17.15 1043
1707 HØGENIBBA 68 14.45 1051
TUSSEN 26 16.20 1054
SANDFJELLET 27 17.00 1059
1807 DAUREMÅLSHORNET 9 10.55 1063
GULEKOPPEN 9 12.00 1073
SETREHORNET 5 12.55 1077
HØGENIBBA 69 20.10 1085
1907 HØGENIBBA 70 09.45 1093
TUSSEN 27 11.20 1096
SANDFJELLET 28 11.55 1101
2107 DAUREMÅLSHORNET 10 15.10 1105
GULEKOPPEN 10 16.10 1115
SETREHORNET 6 16.55 1119
HØGENIBBA 71 20.45 1127
2207 HØGENIBBA 72 11.45 1135
TUSSEN 28 12.55 1138
SANDFJELLET 29 13.30 1143
2907 HØGENIBBA 73 18.55 1151
TUSSEN 29 20.15 1154
SANDFJELLET 30 20.50 1159
3107 HØGENIBBA 74 19.15 1167
TUSSEN 30 20.55 1170
SANDFJELLET 31 21.25 1175
1/8-10/9-85
0208 HØGENIBBA 75 20.00 1183
TUSSEN 31 21.20 1186
SANDFJELLET 32 22.00 1191
0308 MOLDSVORHORNET 1 07.25 1196
DAUREMÅLSHORNET 11 08.57 1200
GULEKOPPEN 11 10.25 1210
SETREHORNET 7 11.18 1214
MIDDAGSFJELLET 2 13.35 1219
VIKASETRA 2 14.15 1220
TUSSEN 32 16.17 1223
SANDFJELLET 33 16.54 1228
HØGENIBBA 76 19.00 1236
OTREDALSSKARET 1 20.27 1241
YTREHORNSNAKKEN 15 22.24 1244
0408 HØGENIBBA 77 13.50 1252
0508 TUSSEN 33 18.20 1255
SANDFJELLET 34 18.55 1260
HØGENIBBA 78 20.45 1268
0808 DAUREMÅLSHORNET 12 10.55 1272
GULEKOPPEN 12 11.55 1282
SETREHORNET 8 12.50 1286
HØGENIBBA 79 17.05 1294
TUSSEN 34 18.40 1297
SANDFJELLET 35 19.30 1302
0908 DAUREMÅLSHORNET 13 13.05 1306
GULEKOPPEN 13 14.15 1316
SETREHORNET 9 15.10 1320
HØGENIBBA 80 17.55 1328
1008 HØGENIBBA 81 12.50 1336
TUSSEN 35 14.20 1339
SANDFJELLET 36 15.05 1344
1108 MOLDSVORHORNET 2 05.50 1349
DAUREMÅLSHORNET 14 07.35 1353
GULEKOPPEN 14 09.20 1363
SETREHORNET 10 10.40 1367
1208 DAUREMÅLSHORNET 15 11.25 1371
GULEKOPPEN 15 12.35 1381
SETREHORNET 11 13.35 1385
HØGENIBBA 82 17.30 1393
TUSSEN 36 18.55 1396
SANDFJELLET 37 19.40 1401
1708 DAUREMÅLSHORNET 16 09.30 1405
GULEKOPPEN 16 10.30 1415
SETREHORNET 12 11.15 1419
HØGENIBBA 83 13.30 1427
TUSSEN 37 14.45 1430
SANDFJELLET 38 15.30 1435
1808 TUSSEN 38 10.35 1438
SANDFJELLET 39 11.20 1443
HØGENIBBA 84 13.10 1451
2408 DAUREMÅLSHORNET 17 10.35 1455
GULEKOPPEN 17 11.40 1465
SETREHORNET 13 12.40 1469
HØGENIBBA 85 16.15 1477
TUSSEN 39 17.45 1480
SANDFJELLET 40 18.25 1485
2508 TUSSEN 40 09.05 1488
SANDFJELLET 41 09.40 1493
HØGENIBBA 86 12.05 1501
0709 HØGENIBBA 87 11.20 1509
TUSSEN 41 12.50 1512
SANDFJELLET 42 13.30 1517
0809 HØGENIBBA 88 14.00 1525
TUSSEN 42 15.25 1528
SANDFJELLET 43 15.55 1533
POENG BESØK
MIDDAGSFJELLET            5            2     10
VIKASETRA            1            2       2
SETREHORNET            4          13     52
GULEKOPPEN          10          17   170
DAUREMÅLSHORNET            4          17     68
MOLDSVORHORNET            5            2     10
SANDFJELLET            5          43   215
TUSSEN            3          42   126
HØGENIBBA            8          88   704
OTREDALSSKARET            5            1       5
YTREHORNSNAKKEN            3          15     45
STORESETRA            2          63   126
TOTALT          55        305 1533

NY REKORD 2008-2009 KNUT LILLESTØL
(UOFFISIELL) 1705 poeng

POENG BESØK
KJØSAHALSEN
1
1
1
MIDDAGSFJELLET
         5
24
  120
VIKASETRA
       1
          81
     81
KIRKHORNSSETRA
1
182
182
SETREHORNET
          4
        89
   356
STOREHORNET
6
73
438
GULEKOPPEN
        10
        44
 440
HOLSKARSETRA
2
1
2
KUPA
2
3
6
DAUREMÅLSHORNET
          4
        3
   12
MOLDSVORHORNET
          5
          1
   5
BLÅVATNET
2
0
0
SANDFJELLET
          5
        0
 0
TUSSEN
          3
        0
 0
HØGENIBBA
          8
        2
 16
KVIVEN
4
1
4
OTREDALSSKARET
          5
          1
     5
OTREDALSSETRA
2
1
2
YTREHORNSNAKKEN
          3
        10
   30
STORESETRA
          1
        5
 5
TOTALT
         74
       522
1705

Den gamle rekorden på 1533 poeng vart passert 23. august


Inge Asbjørn Haugen, hovedside.

Sist oppdatert: 13.09.2009
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.