Har spela saman med Ralph Cupper sidan 1989

Eg har i tillegg hatt glede av å spele saman med desse organistane:

Dagfinn Andersen  (tidl. organist i Hornindal)
Oddvar Bergset (organist i Nordsida)
Erling Briksdal
Carsten Dyngeland  (organist i Storetvedt)
Gunnar Inge Eide ( organist i Geiranger)
Asbjørn Eikenæs
Einy Fauske (tidl. organist i Hornindal)
Ruth Bakke Haug (organist i Storetvedt)
Cor de Jong (tidl. organist i Volda)
Ragnar Kirkhorn   (tidl. organist i Hornindal)
Henny Koppen
Anita Kvamme (organist i Hornindal)
Per K. Mardal (kongens fortenestemedalje)
Øivind Netland (organist i Ranheim)
Erlend Skjelsvik Os
Andre Ramstad
(organist i Sunnylven)
Benedikte Rydland (organist i Eid)
Arne Rødvik(medlem av "80-åras radarpar")
Hans-Joakim Schüttke
(organist i Vågsøy)
Sissel Schiøtt (organist i Tresfjord/Vestnes)
Jon Inge Sigerland(organist i Selje)
Lars Sollid (tidl. organist i Hornindal)(kulturprisvinnar 1987)  og kongens fortenestemedalje
Ingvard Sundal
Alice Teunis
Bjarne Tonning (tidl. organist i Stryn)

Totalt 26 organistar.

Håpar at ingen er gløymde !!

Inge Asbjørn Haugen, heimeside.


Sist oppdatert: 03.04.2012.
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.