Førde Sjakklubb

FØRDE SJAKKLUBB

 


Fakta om klubben

Det er uvisst når Førde sjakklubb (FSK) første gang vart stifta, men den "moderne" utgåva vart starta i 1992 av Ove Aalen, Norleif Stuhaug og Frode Mossestad.
Medlemstalet har variert. Det har vore oppe i 20, men i skrivande stund er vi 3 medlemmer.
Aktiviteten lokalt er for tida låg, men det er ei uformell gruppe som spelar på Pikant om onsdagane frå kl. 18.

Adresse..: Førde SK
           v/Nimon Hoti
           Konglevegen 11 B
           6814 Førde


Spelestad: Slåtten skule, Angedalsv. 71, tirsdagar kl. 19:30 (stengt juni-august)

Leiar....: Nimon Hoti, tlf: 979 52 380
Kasserar.: Per Nestande, tlf: 906 39 880, e-post: pern@oslo.frisurf.no


Slik blir du medlem av klubben

Ta kontakt med kasseraren og opplys om namn, adresse og fødselsdato, så melder han deg inn i Norges Sjakkforbund (NSF) og du får tilsendt innbetalingsblankett for medlemskontingent.

Medlemskontigent

Kontingenten er minimumsbeløpet bestemt av NSF. Det er berre unntaksvis at FSK krever klubbkontingent og den er alltid 0 for nye medlemmer.

Ifølge NSFs lover må alle medlemmer i klubben og vere medlem i krets og forbund.

Valid HTML 4.01!
Oppdatert: 2017-01-22/pern@oslo.frisurf.no