header:logo

 // Heim   Norsk     English 


Historie

- Utvær er no eit fråflytta fiskevær. Det er ein ferieplass for utværingar som har røtene sine her.

- Utvær har ei solid historie som fiskevær og hamn.

- Vikingane var her. Harald Hardråde reiste her frå til England i 1066.

- Det vart bygd kyrkje her på 11-1200 talet, som vart flytta her i frå i 1718.

- Fyret vart bygd i 1900, det vart eit viktig landemerke og ein god arbeidsplass.

- Siste verdskrig sette også sitt merke på Utvær.

- Utvær har vore eit kraftsenter i regionen, det sette namnet på skipsreidet –Utvær skipsreide.

- Torald Storøy kan fortelje meir om Utvær si historie når du kjem til Utvær.

 
Lengstvest © 2005          Valid XHTML 1.0! Valid CSS!