header:logo

 // Heim   Norsk     English 


Lengst vest i havet

Bilete Utvær er den vestlegaste øya i Norge med hus på. Utvær er også namnet på øygruppa der Steinsøy ligg, det vestlegaste punktet i Norge. Her kan du finne noko heilt særeige når det gjeld natur. På det optimale viser Utvær seg med speglblank sjø så langt auget rekk, men det kan fort snu og oppvarte med ver for vidarekomne. Det som er sikkert er at du vil få ei fantastisk naturoppleving.

Lengtsvest er eit foretak som er nystarta av Torald Storøy. Han er oppvaksen på øya og har overteke eigedomen etter sine foreldre. Målet er å vise fram naturen her og gi eit levande bilde av den kulturen som har vore og kulturen slik den er i dag. Lengstvest tilbyr overnatting og guiding på øya. Her er også fantastiske tilhøve for å fiske og studere det mangfaldige fuglelivet. Ta kontakt dersom dette er noko du kunne tenke deg å oppleve.

 
Lengstvest © 2005          Valid XHTML 1.0! Valid CSS!