header:logo

 // Heim   Norsk     English 


Kva er lengst vest?

Utvær er verna som nasjonalt verneverdig område.
Øyane rundt Utvær er eit verna fuglereservat.

Som væreigar har eg funne ut at eg måtte ta eit ansvar for å ta vare på Utvær.

Eg har starta eit enkeltmannsføretak som skal arbeide med å pleie kulturlandskapet slik at Utvær skal presentere seg på ein god måte.

Eg har slått ein del av den gamle slåttemarka for å hindre gjengroing. Neste steg vert å setje opp gjerde og å legge forholda til rette for sauebeiting.

For ei tid tilbake fekk eg også høve til å kjøpe skulehuset der eg no driv med utleige til overnattingar for folk som ynskjer det. Eg har, med god hjelp av Jensbua, lagt til rette for ein trase for Nordsjøløypa som går rundt Utvær.

Eg vil opphalde meg på Utvær det meste av tida i perioden frå midten av mai til ut i september.

Torald Storøy

 
Lengstvest © 2005          Valid XHTML 1.0! Valid CSS!