INNHALD:

1 INNLEIING
2 NAMNET
3 STEINKROSSANE
4 DØYPEFONTEN I KYRKJA
5 OLAVSKJELDA I KROSSTEIGEN
6 EIVINDVIK SOM GAMAL TINGSTAD
7 GULEN KYRKJE
8 PROST NIELS GRIIS ALSTRUP DAHL
9 EIVINDVIK SOM POSTSTAD
10 DS-STOPPESTAD
11 KONGEVITJINGAR
12 ANDRE VITJINGAR
13 NAMNEBYTE - EVENVIK TIL GULEN
14 ANDRE HENDINGAR
15 LIVET I BYGDA
16 MINNER IFRÅ KRIGEN 1940 -45
17 GAMLE SKIKKAR
18 GAMAL JULEFEIRING
19 NÆRINGSLIVET
20 YMSE
21 GULATINGSMINNE
22 TANKAR
23 PROLOGAR
24 RIM
25 HØGTIDER
26 MINNEORD
27 BANKAR

 

Sist oppdatert: 06.06.2010

Talet på treff: 
html hit counter
free-website-hit-counters.com

Øvste bilete: Dagens Eivindvik. Foto: Leiv Henriksbø

Krossteigen med den angliske krossen og Olavskjelda. Foto: L.H.

Den keltiske Olavskrossen ved kyrkjegardsporten. Foto: L.H.

Den gamle døypefonten i stein i kyrkja.

Dei to krossane og døypefonten stammar truleg ifrå innføringa av kristendommen i Noreg, og kan såleis vere opp mot 1000 år gamle.

 

Tingveggen og Tinghella på Tusenårsstaden Gulatinget på Flolid. Foto: L. Henriksbø

 

EIVINDVIK FØR OG NO

Magnor Midtun si lokalhistoriske heimeside.

Tekst: M. Midtun, e-postadresse: magnor.midtun@enivest.net. Bilete: M. Midtun, der ikkje anna er nemnt. Kommersiell bruk av innhald på denne sida er ikkje tillate utan i samråd med eigaren, men kan brukast fritt til undervising og opplysning. Weboppsett: Studio Henriksbø.

Denne heimesida fungerer best i Internet Explorer og Opera. Den kjem diverre berre delvis opp i Firefox og Safari. For dei som brukar dei to siste internett søkjeprogramma, kan det vere eit alternativ å installere eitt av dei to første i tillegg. Ein kan godt ha fleire internett søkjeprogram på den same PC-en. Men på den andre sida vil denne heimesida i løpet av året bli overført til eit meir moderne webprogram som er kompatibelt med dei aller fleste store internettprogramma.